KPSC EXAM GK

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Wednesday, March 29, 2023

APSC Prelims GK Question paper 2023 | APSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2023

APSC Prelims GK Question paper 2023 | APSC ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  APSC Prelims Question paper 2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  ...
KSP Exam date published 2023 | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ (ಸಿಪಿಸಿ) ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ (ಎಪಿಸಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

KSP Exam date published 2023 | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ (ಸಿಪಿಸಿ) ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾನ್ಸ್‌ಟೇಬಲ್ (ಎಪಿಸಿ) ಹುದ್ದೆಗಳ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

Karnataka civil pc and armed pc written exam tentative dates released 2023 | ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿವಿಲ್ ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಿಸಿ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ...
Various recruitment process conducted by KEA – Detailed notification | ಕೆಇಎಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

Various recruitment process conducted by KEA – Detailed notification | ಕೆಇಎಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Various recruitment process conducted by KEA – Detailed notification | ಕೆಇಎಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ - ವಿವರವಾದ ಅಧಿಸೂ...

Tuesday, March 28, 2023

Hyderabad Karnataka Reservation New Circular | ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ.

Hyderabad Karnataka Reservation New Circular | ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ.

Hyderabad Karnataka Reservation New Circular | ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೊಸ ಸುತ್ತೋಲೆ. (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ⚫ ಮೀಸಲಾ...
Pan card link last date extended

Pan card link last date extended

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Pan card link last date 30/06/2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ ...

Monday, March 27, 2023

March Magzine Naavinya 2023 : ನಾವಿನ್ಯ ಮಾಸ ಮಾರ್ಚ್ ಪತ್ರಿಕೆ 2023

March Magzine Naavinya 2023 : ನಾವಿನ್ಯ ಮಾಸ ಮಾರ್ಚ್ ಪತ್ರಿಕೆ 2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: March Magzine Naavinya 2023 : ನಾವಿನ್ಯ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲ...
Current Affairs Educational and jobs news 28-03-2023

Current Affairs Educational and jobs news 28-03-2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Current Affairs Educational and jobs news 28-03-2023  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿ...
BMRCL ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

BMRCL ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  BMRCL ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (BMRCL) ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. BMRCL ನೇಮಕಾ...
ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಲು, ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಲು, ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗಲು, ನೀವು ಈ ಹಂತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು: (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಕೆಎಸ್ಪಿ ಆರ್ಎಸ್ಐ ಪಿಎಸ್ಐ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಪಿ ಐ...

Sunday, March 26, 2023

KAS,PSI,FDA Model Question paper -100 Download [PDF] Gurudev coaching centre : ಗುರುದೇವ ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್‌ & ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 100

KAS,PSI,FDA Model Question paper -100 Download [PDF] Gurudev coaching centre : ಗುರುದೇವ ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್‌ & ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 100

ಗುರುದೇವ ಐಎಎಸ್, ಕೆಎಎಸ್‌ & ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 100 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ...
Karnataka Oil Federation Hubli Recruitment 2023 : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Karnataka Oil Federation Hubli Recruitment 2023 : ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಎಣ್ಣೆಬೀಜ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ನಿ., ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Karnataka Oil Federation Hubli Recruitment 2023. Karnataka Oil Federation Hubli Recruitment 2023. According to one source, there ...

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

My Blog List

Followers

Blog Archive