Search This Blog

Sunday, April 30, 2023

KPSC Communication paper 30-04-2023

KPSC Communication paper 30-04-2023

KPSC Communication paper 30-04-2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https://...
GK Question Paper 30-04-2023

GK Question Paper 30-04-2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  GK Question Paper 30-04-2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  http...
KAS Model Question Paper 137 Chiguru Coaching centre

KAS Model Question Paper 137 Chiguru Coaching centre

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: KAS Model Question Paper 137 Chiguru Coaching centre  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿ...
Armed Reserve Sub Inspector Unitwise List : ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯುನಿಟ್ ವೈಸ್ ಪಟ್ಟಿ

Armed Reserve Sub Inspector Unitwise List : ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯುನಿಟ್ ವೈಸ್ ಪಟ್ಟಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Armed Reserve Sub Inspector Unitwise List : ಆರ್ಮ್ಡ್ ರಿಸರ್ವ್ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯುನಿಟ್ ವೈಸ್ ಪಟ್ಟಿ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದ...

Friday, April 28, 2023

Central Silk Board Recruitment 2023 : ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ 2023

Central Silk Board Recruitment 2023 : ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ 2023

Central Silk Board Recruitment 2023 : ಕೇಂದ್ರ ರೇಷ್ಮೆ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಳಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿ...
CTET Syllabus : CTET ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

CTET Syllabus : CTET ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

CTET Syllabus : CTET ಪಠ್ಯಕ್ರಮ CTET, ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯು 1 ರಿಂದ 8 ನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಲು ಬಯಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೆ...

Thursday, April 27, 2023

National Institute of Rural Development and Panchayat Raj (NIRDPR) Recruitment 2023 141 young fellow apply online.

National Institute of Rural Development and Panchayat Raj (NIRDPR) Recruitment 2023 141 young fellow apply online.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ (NIRDPR) ನೇಮಕಾತಿ 2023 141 ಯಂಗ್ ಫೆಲೋ ಹುದ್ದೆಗಳು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್...
Karnataka State Police (KSP) Recruitment 2023 for Band Instrumentalists | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ( KSP )ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿ.

Karnataka State Police (KSP) Recruitment 2023 for Band Instrumentalists | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ( KSP )ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಾರರ ನೇಮಕಾತಿ.

Karnataka State Police (KSP) Recruitment 2023 for Band Instrumentalists | ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ( KSP )ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಗಾರರ  ನೇಮಕಾತ...
CTET Recruitment 2023 Central Teacher Eligibility Test 2023 | CTET ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023

CTET Recruitment 2023 Central Teacher Eligibility Test 2023 | CTET ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023

CTET ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023 CTET ನೇಮಕಾತಿ 2023 ಕೇಂದ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅರ್ಹತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ 2023 ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ...
SSC Admit Card 2023 Download

SSC Admit Card 2023 Download

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: SSC Admit Card 2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https://t.me/k...
KAS SCIENCE NOTES DOWNLOAD [PDF]  : ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

KAS SCIENCE NOTES DOWNLOAD [PDF] : ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: KAS SCIENCE NOTES DOWNLOAD [PDF] (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  h...
KEA Application Postponed 2023

KEA Application Postponed 2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  KEA Application Postponed 2023  ಕರ್ನಾಟಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (KEA) ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ 5 ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 750ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿವಿಧ ...
KAS Mental Ability Notes Download PDF : ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 08

KAS Mental Ability Notes Download PDF : ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 08

KAS Mental Ability Notes Download PDF :  ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 08 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾ...
KAS Mental Ability Notes Download : ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 09

KAS Mental Ability Notes Download : ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 09

KAS Mental Ability Notes Download :  ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 09 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ...

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

Ad Code

Blog Archive

My Blog List

Followers

Popular Posts