PC Notes

KPSC EXAM

Sunday, April 14, 2024

PDO and VAO Model Test - 04 | Paper - 02

PDO and VAO Model Test - 04 | Paper - 02

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  PDO and VAO Model Test - 04 | Paper - 02 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ...
PDO and VAO Model Test - 04 | Paper - 01

PDO and VAO Model Test - 04 | Paper - 01

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  PDO and VAO Model Test - 04 | Paper - 01 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ...
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 2 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರ...
Union Government notes | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

Union Government notes | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Union Government notes | ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ...
Karnataka Budget 2024-25 | ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2024-25

Karnataka Budget 2024-25 | ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2024-25

Karnataka Budget 2024-25 | ಕರ್ನಾಟಕ ಬಜೆಟ್ 2024-25  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ...

Saturday, April 13, 2024

KAS EXAM INFORMATION | KAS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ 2024

KAS EXAM INFORMATION | KAS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ 2024

KAS EXAM INFORMATION | KAS ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಹಿತಿ 2024 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇ...
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ FDA,SDA ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ FDA,SDA ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ FDA,SDA ಕನ್ನಡ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ...
Free Coaching Updates

Free Coaching Updates

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Free Coaching Updates (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https://t.m...
ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಪಡೆನಲ್ಲಿ 4,000 Navy Merchant ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಪಡೆನಲ್ಲಿ 4,000 Navy Merchant ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.

ವಾಣಿಜ್ಯ ನೌಕಾಪಡೆನಲ್ಲಿ 4,000 Navy Merchant ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಇದೀಗ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಬಂದರು, ಹಡಗು ಹಾಗೂ ಜಲಮಾರ್ಗದ ...
Karnataka Village Administrative Officer Application 2024

Karnataka Village Administrative Officer Application 2024

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Karnataka Village Administrative Officer Application 2024 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್...

Friday, April 12, 2024

NCERT 6th Geography Notes In Kannada Download pdf

NCERT 6th Geography Notes In Kannada Download pdf

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  NCERT 6th Geography Notes In Kannada Download pdf (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರ...

Ad Code

Blog Archive

My Blog List

Blog Archive

KPSC EXAM GK

Followers

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.