Search This Blog

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

Showing posts with label Books For KPSC & UPSC All Exams. Show all posts
Showing posts with label Books For KPSC & UPSC All Exams. Show all posts

Saturday, June 1, 2024

KPSC Question Papers 2024

KPSC Question Papers 2024

KPSC Question Papers 2024   ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link given below Click & download ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ : ಕ...

Sunday, May 5, 2024

KAS,PSI,PDO,FDA,SDA,VAO,PC All Exam Helpful Notes Download pdf in Kannada

KAS,PSI,PDO,FDA,SDA,VAO,PC All Exam Helpful Notes Download pdf in Kannada

KAS,PSI,PDO,FDA,SDA,VAO,PC All Exam Helpful Notes Download pdf in Kannada   ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link...

Saturday, April 6, 2024

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2024 | 1000 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ (VA) ಹುದ್ದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2024 | 1000 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ (VA) ಹುದ್ದೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2024 | 1000 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ (VA) ಹುದ್ದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ 2024 – 1000 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗ (VA) ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಆನ್...

Friday, April 5, 2024

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇನಿರತ್ತೆ. ಈ PDF ನಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 2024

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಏನೇನಿರತ್ತೆ. ಈ PDF ನಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 2024

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯ: ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ (MCQ) ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶೈಲಿ - ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪ...

Thursday, March 7, 2024

BDA- Recruitment- 2024 | SDA & FDA BDA- Recruitment- 2024

BDA- Recruitment- 2024 | SDA & FDA BDA- Recruitment- 2024

ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ 2024 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್...

Ad Code

Blog Archive

My Blog List

Followers

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Popular Posts