KPSC EXAM GK

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Showing posts with label CHIGURU MODEL QUESTION PAPER 2021. Show all posts
Showing posts with label CHIGURU MODEL QUESTION PAPER 2021. Show all posts

Monday, November 21, 2022

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ: ಸ್ಪರ್ಧಾ ಬೆಳಕು

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ: ಸ್ಪರ್ಧಾ ಬೆಳಕು

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ: ಸ್ಪರ್ಧಾ ಬೆಳಕು  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ...

Thursday, October 20, 2022

KAS PSI Model Question paper 100

KAS PSI Model Question paper 100

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  KAS PSI Model Question paper 100 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  ...
KAS PSI Model Question paper 98

KAS PSI Model Question paper 98

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  KAS PSI Model Question paper 98 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  h...

Sunday, October 9, 2022

Chiguru model test - 97 Key Answers.pdf

Chiguru model test - 97 Key Answers.pdf

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Chiguru model test - 97 Key Answers.pdf (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್...

Saturday, October 8, 2022

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ -12

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ -12

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ -12 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  htt...

Sunday, April 3, 2022

KAS, PSI,FDA,SDA,PC Model Exam Question Paper : KAS, PSI, FDA, SDA,PC ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

KAS, PSI,FDA,SDA,PC Model Exam Question Paper : KAS, PSI, FDA, SDA,PC ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

Title : KAS, PSI,FDA,SDA,PC Model Exam Question Paper : KAS, PSI, FDA, SDA,PC ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ (Educational & Informationa...
Model Question paper.pdf - Global Competitive Academy : ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.ಪಿಡಿಎಫ್ - ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಕಾಡೆಮಿ

Model Question paper.pdf - Global Competitive Academy : ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.ಪಿಡಿಎಫ್ - ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಕಾಡೆಮಿ

Title : Model Question paper.pdf - Global Competitive Academy : ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ.ಪಿಡಿಎಫ್ - ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಅಕಾಡೆಮಿ (Educational &am...

Sunday, December 12, 2021

Chiguru History Book PDF Download

Chiguru History Book PDF Download

Title : Chiguru History Book PDF Download (Educational & Informational Purpose Only) File Type : See Link File Language : Kannada/Englis...

Friday, December 10, 2021

Super 60 Chiguru Model Question Paper 04 | ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ - 04

Super 60 Chiguru Model Question Paper 04 | ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ - 04

Title : Super 60 Chiguru Model Question Paper 04 | ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ - 04  (Educational & Informational Purpose Only) File Type : Se...

Sunday, December 5, 2021

KAS/PSI - GK Model Question Paper | Achivers Academy

KAS/PSI - GK Model Question Paper | Achivers Academy

Title : KAS/PSI - GK Model Question Paper | Achivers Academy  (Educational & Informational Purpose Only) File Type : See Link File Langu...

Wednesday, October 6, 2021

General Kannada Question Paper

General Kannada Question Paper

  Title :  General Kannada Question Paper (Educational & Informational Purpose Only) File Type : See Link File Language : Kannada/Englis...

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

My Blog List

Followers

Blog Archive