Search This Blog

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

Showing posts with label Exam Mastermind. Show all posts
Showing posts with label Exam Mastermind. Show all posts

Tuesday, May 7, 2024

KAS Model Question Paper - 07 | Mastermind

KAS Model Question Paper - 07 | Mastermind

KAS Model Question Paper - 07 | Mastermind    ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link given below Click & downl...
KAS Model Question Paper - 01 Mastermind

KAS Model Question Paper - 01 Mastermind

KAS Model Question Paper - 01 Mastermind     ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link given below Click & downlo...

Monday, May 6, 2024

KAS Model Question Paper - 06

KAS Model Question Paper - 06

KAS Model Question Paper - 06 Mastermind   ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link given below Click & download...

Wednesday, May 1, 2024

KAS Prelims Exam Question Paper – 05

KAS Prelims Exam Question Paper – 05

KAS Prelims Exam Question Paper – 05   ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link given below Click & download ಫೈಲ...

Friday, April 26, 2024

KAS MASTERMIND

KAS MASTERMIND

Title : KAS MASTERMIND    01) ಭೂಮಿಯ ದಿನದ ಆಚರಣೆಗಾಗಿ CSIR HQ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹವಾಮಾನ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಭೂದಿನದ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ಕೌನ...

Ad Code

Blog Archive

Blog Archive

My Blog List

Followers

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Popular Posts