KPSC EXAM GK

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Showing posts with label Government Schemes. Show all posts
Showing posts with label Government Schemes. Show all posts

Friday, March 24, 2023

Vidyasaarathi Scholarship 2023

Vidyasaarathi Scholarship 2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Vidyasaarathi Scholarship 2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) Vidyasaarathi Scholarship 2023 Vidyasaarathi Scholar...

Thursday, March 23, 2023

E-Shram Card : Registration, Apply Online and Benefits.

E-Shram Card : Registration, Apply Online and Benefits.

E-Shram Card : Registration, Apply Online and Benefits. ಇ-ಶ್ರಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. E-shram card is a unique...

Wednesday, March 22, 2023

Pradhan Mantri Scholarship Scheme 2023 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ 2023

Pradhan Mantri Scholarship Scheme 2023 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಯೋಜನೆ 2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Pradhan Mantri Scholarship Scheme 2023 The Pradhan Mantri Scholarship Scheme is a government initiative launched by the Ministry ...

Sunday, March 12, 2023

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana : ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಧನ್ ಯೋಜನೆ.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is a financial inclusion program of the Government of India that aims to prov...
Karnataka Ganga kalyan yojana 2023

Karnataka Ganga kalyan yojana 2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Karnataka G anga kalyan yojana 2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) Ganga Kalyana Yojana is a scheme for farmers of ...

Tuesday, January 3, 2023

Ujjwala Yojana

Ujjwala Yojana

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Ujjwala Yojana (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) Ujjwala Yojana is a government program in India launched in 2016 by ...

Wednesday, November 2, 2022

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 2.0

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0 | ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 2.0

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 2.0 ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಉಜ್ವಲ ಯೋಜನೆ 2.0 ಸ್ವಚ್ಛ್ ಇಂಧನ್ ಬೇಹ್ತಾರ್ ಜೀವನ ಮೇ 2016 ರಲ್ಲಿ ಪೆ...

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

My Blog List

Followers

Blog Archive