Search This Blog

Showing posts with label Government Schemes. Show all posts
Showing posts with label Government Schemes. Show all posts

Friday, June 23, 2023

Gruha Jyoti Procedure without eKYC Registration | ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನೋಂದಣಿ

Gruha Jyoti Procedure without eKYC Registration | ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನೋಂದಣಿ

Gruha Jyoti Procedure without eKYC Registration | ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ನೋಂದಣಿ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್...

Friday, May 26, 2023

ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ 2023

ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ 2023

ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ 2023 ಯುವ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ 2023 ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ...

Saturday, May 13, 2023

Vidyasiri Scholarship 2023 | ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2023

Vidyasiri Scholarship 2023 | ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ 2023

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  2023ರ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ವಿದ್ಯಾಸಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವು SC/ ST/ OBC/ PWD ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇರಿರುವ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಖಾ...

Monday, May 8, 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸತಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಯೋಜನೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸತಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಯೋಜನೆ.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ವಸತಿ ಭೂಮಿ ಹಕ್ಕು ಯೋಜನೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ "ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ...

Friday, May 5, 2023

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) : ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (AB PM-JAY)

Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (PM-JAY) : ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (AB PM-JAY)

ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಯೋಜನೆ (AB PM-JAY) (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜ...

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

Ad Code

Blog Archive

My Blog List

Followers

Popular Posts