PC Notes

Showing posts with label INDIAN HISTORY. Show all posts
Showing posts with label INDIAN HISTORY. Show all posts

Monday, May 29, 2023

Rashtrakutas | ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು

Rashtrakutas | ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು

Rashtrakutas | ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು   (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https://t.me/k...
Vijayanagar Empire | ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Vijayanagar Empire | ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Vijayanagar Empire | ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https...

Wednesday, May 24, 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನುಗು ನೋಟ | Karnataka History short Notes

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನುಗು ನೋಟ | Karnataka History short Notes

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನುಗು ನೋಟ.pdf (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https://t....

Thursday, April 20, 2023

Vijayanagara Empire and Bahmani Empire Notes Download PDF ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Vijayanagara Empire and Bahmani Empire Notes Download PDF ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Vijayanagara Empire and Bahmani Empire Notes Download PDF ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಹಮನಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉ...

Thursday, April 13, 2023

Karnataka history notes pdf download in kannada

Karnataka history notes pdf download in kannada

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  Karnataka history notes pdf download in kannada (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ...

Wednesday, April 5, 2023

ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ನೋಟ್ಸ್.

ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ನೋಟ್ಸ್.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಇತಿಹಾಸದ ರಾಜಮನೆತನಗಳ ನೋಟ್ಸ್. ಶಾತವಾಹನರು 👉ಶಾತವಾಹನರ ಸ್ಥಾಪಕ - ಸಿಮುಖ 👉ಶಾತವಾಹನರ ರಾಜ್ಯ ಲಾಂಛನ - ವರುಣ  👉ಸಿಮುಖನ ರಾಜಧಾನಿ - ಶ್ರೀ ಕಾಕುಳಂ 👉ಶಾ...

Tuesday, November 8, 2022

Karnataka Art and Culture Pdf Download | ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Karnataka Art and Culture Pdf Download | ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್

Karnataka Art and Culture Pdf Download | ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷ...
Karnataka itihas pdf download | ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ | Karnataka History pdf download

Karnataka itihas pdf download | ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ | Karnataka History pdf download

Karnataka itihas pdf download | ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲ...

Sunday, September 4, 2022

ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನಾ ವಿದಾನ.pdf | Pedagogy of social science in Kannada download.pdf

ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನಾ ವಿದಾನ.pdf | Pedagogy of social science in Kannada download.pdf

ಇತಿಹಾಸ ಬೋಧನಾ ವಿದಾನ.pdf (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https://t.me/kpsc2019...

Saturday, July 16, 2022

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ : History of Ancient India Download kannada pdf

ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ : History of Ancient India Download kannada pdf

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ : History of Ancient India Download kannada pdf (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್...

Thursday, December 16, 2021

Indian History Handwriting notes in Kannada | ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕೈಬರಹ ನೋಟ್ಸ್ .pdf

Indian History Handwriting notes in Kannada | ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕೈಬರಹ ನೋಟ್ಸ್ .pdf

Title : Indian History Handwriting notes in Kannada | ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದ ಕೈಬರಹ ನೋಟ್ಸ್ .pdf (Educational & Informational Purpose Only) File T...

Wednesday, December 15, 2021

 ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ.pdf

ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ.pdf

Title :  ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ.pdf (Educational & Informational Purpose Only) File Type : See Link File Language : Kannada/English Join Te...

Ad Code

Blog Archive

My Blog List

Blog Archive

KPSC EXAM GK

Followers

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.