KPSC EXAM GK

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Showing posts with label PU Lecturer's Recruitment. Show all posts
Showing posts with label PU Lecturer's Recruitment. Show all posts

Tuesday, November 8, 2022

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ & ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 | Recruitment of Lecturers & Teachers 2022 | 2500 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ  ಶಿಕ್ಷಕರ & 778 PU ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ  ನೇಮಕಾತಿ  ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ.

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ & ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 | Recruitment of Lecturers & Teachers 2022 | 2500 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ & 778 PU ಕಾಲೇಜು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ.

ಉಪನ್ಯಾಸಕರ & ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022 | Recruitment of Lecturers & Teachers 2022 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ...

Wednesday, August 24, 2022

PU Lecturer's Recruitment 2022-2023 | ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022-2023

PU Lecturer's Recruitment 2022-2023 | ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022-2023

PU Lecturer's Recruitment 2022-2023 | ಪಿಯು ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ನೇಮಕಾತಿ 2022-2023 (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕ...

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

My Blog List

Followers

Blog Archive