Search This Blog

Showing posts with label Science and Technology. Show all posts
Showing posts with label Science and Technology. Show all posts

Friday, April 12, 2024

Science and technology notes in Kannada download pdf

Science and technology notes in Kannada download pdf

Science and technology notes in Kannada download pdf (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂ...
ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್.pdf

ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್.pdf

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  ವಿಜ್ಞಾನ & ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್.pdf (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರ...

Tuesday, April 25, 2023

Science Notes Download [PDF] ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

Science Notes Download [PDF] ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: Science Notes Download [PDF]  ಸಸ್ಯಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ...

Monday, April 17, 2023

6th Science Notes in Kannada download PDF ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

6th Science Notes in Kannada download PDF ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 6th Science Notes in Kannada download PDF (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ...

Thursday, April 6, 2023

ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ : KAS,PSI,FDA NOTES Download in Kannada [PDF]

ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ : KAS,PSI,FDA NOTES Download in Kannada [PDF]

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ. (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https://t.me/...

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

Ad Code

Blog Archive

My Blog List

Followers

Popular Posts