PC Notes

Showing posts with label TET English notes. Show all posts
Showing posts with label TET English notes. Show all posts

Thursday, May 18, 2023

KREIS Documents not verified candidates list for Social Science teachers

KREIS Documents not verified candidates list for Social Science teachers

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  KREIS Documents not verified candidates list for Social Science teachers (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ:...

Saturday, May 13, 2023

CTET English Question paper

CTET English Question paper

ಶೀರ್ಷಿಕೆ: CTET English Question paper  (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿ  https...

Monday, April 10, 2023

TET & CET Mental Ability Notes in Kannada Download PDF : ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ.

TET & CET Mental Ability Notes in Kannada Download PDF : ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ.

TET & CET Mental Ability Notes in Kannada Download PDF : ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನೋಟ್ಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳಿ. (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ...

Thursday, November 24, 2022

TET Notes : Psychology Notes in Kannada Download PDF : ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಭೋದನಶಾಸ್ತ್ರ

TET Notes : Psychology Notes in Kannada Download PDF : ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಭೋದನಶಾಸ್ತ್ರ

TET Notes : Psychology Notes in Kannada Download PDF : ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಭೋದನಶಾಸ್ತ್ರ (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷ...

Wednesday, November 23, 2022

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೈಪಿಡಿ | High School Teachers notes.

ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೈಪಿಡಿ | High School Teachers notes.

ಶೀರ್ಷಿಕೆ:  ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಕಾತಿ ಕೈಪಿಡಿ | High School Teachers notes. (ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ) ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ: ಕನ್ನಡ/ಇಂಗ...

Ad Code

Blog Archive

My Blog List

KPSC EXAM GK

Followers

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.