Search This Blog

ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಸ್ತಕಗಳು.

Friday, May 10, 2024

Current Affairs 11-05-2024

Current Affairs 11-05-2024

Current Affairs 11-05-2024   ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link given below Click & download ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ : ...
ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳು

ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳು

ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳು   ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಜಲಪಾತಗಳು   ವಿಶ್ವ ...
Current Affairs - 10-05-2024

Current Affairs - 10-05-2024

Current Affairs - 10-05-2024   ( ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ) Download Link given below Click & download ಫೈಲ್ ಭಾಷೆ ...
ಸಂವಿಧಾನ:-  ಪೌರತ್ವ ಭಾಗ -2 (ವಿಧಿ 5 ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗೆ )

ಸಂವಿಧಾನ:- ಪೌರತ್ವ ಭಾಗ -2 (ವಿಧಿ 5 ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗೆ )

ಸಂವಿಧಾನ:-  ಪೌರತ್ವ ಭಾಗ -2 (ವಿಧಿ 5 ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗೆ )   ಸಂವಿಧಾನ:-  ಪೌರತ್ವ ಭಾಗ -2 (ವಿಧಿ 5 ರಿಂದ 11 ರ ವರೆಗೆ ) 👉Article-5  "ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂ...

Thursday, May 9, 2024

ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ

ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ

ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ   ಲಾರ್ಡ್ ಡಾಲ್ ಹೌಸಿ 🔗 ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ... 🔗 1848...

Ad Code

Blog Archive

Blog Archive

My Blog List

Followers

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿ (Recent Posts) ಹೊಸದು ಏನು?/ What is New

Popular Posts